28 September 2015

13 September 2015

Kuku Bima 3 beradik
01 July 2015

Buaya berenang

badik malela
Lembing 2 beradik

Keris malela selit hulu tanduk
Keris malela selit hulu kemuning

04 June 2015