21 June 2012

Katambo: Katana + pisau Rambo... untuk tempahan!!


1 comment: