09 July 2014

Pedang Melayu bilah 1....besi boreng kayu Buei... SOLD!!
Tukang Bakalan: Pok Nasir
Tukang Sarung : Sheikh Omar
Panjang bilah: 22 inci
Hulu/Sampir : Kayu Buei/Malam.
                                     Besi: Boreng

No comments:

Post a Comment