09 July 2014

Pedang Melayu bilah 2....besi boreng kayu Buei... SOLD!!Tukang Bakalan: Pok Nasir
Tukang Sarung : Sheikh Omar
Panjang bilah: 22 inci
Hulu/Sampir : Kayu Buei/Malam.
Besi: Boreng
                                                SOLD..

No comments:

Post a Comment